Help ons met uw stem

Mogen wij uw stem voor expositiepanelen? Met uw stem(men) in de Rabobank Clubkas Campagne hopen wij een aantal eigen expositiepanelen te kunnen aanschaffen.

Een steuntje in de rug kunnen we altijd gebruiken. Daarom neemt Stichting Culturale dit jaar, onder de naam ‘TOUR OF ART’, deel aan de Rabobank Clubkas Campagne. Wij vragen jullie om dit onder de aandacht van jullie kennissen, familie en netwerk te brengen.  Maak hierbij, zo mogelijk, ook gebruik van je Facebook- en Twitteraccount. Gebruik hierbij de hashtag #RaboFlevoland #Clubkascampagne. Verwijs ook naar onze website www.tourofartflevoland.nl. Uiteraard kun je ook je eigen website gebruiken.
En natuurlijk: als je zelf lid bent van Rabobank Flevoland, stem dan van 3 t/m 17 oktober op ‘TOUR OF ART’.

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?

Stichtingen en verenigingen die bankieren bij de Rabobank Flevoland kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Hierbij bepalen de ca. 10.000 leden van de bank welke verenigingen een bijdrage krijgen en hoe hoog dit bedrag is. Totaal stelt Rabobank Flevoland € 50.000 beschikbaar.
Het aantal stemmen dat op ‘TOUR OF ART’ wordt uitgebracht bepaalt het bedrag dat Stichting Culturale van de Rabobank ontvangt.

Wie kunnen er stemmen?

Elk lid van Rabobank Flevoland kan zijn of haar stem uitbrengen op ‘TOUR OF ART’ tijdens de stemperiode van 3 t/m 17 oktober 2017.
Alle leden krijgen van te voren een stemkaart met code via de post. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan zij er twee op dezelfde club mogen uitbrengen.
Klant zijn bij de Rabobank betekent niet automatisch dat je ook lid bent. Twijfel je of je lid bent? Je kunt dit zelf nakijken in Rabobank Internetbankieren onder ‘Uw Gegevens’ op de onderste regel.
In het laatst verschenen magazine ‘Dichterbij’ kunnen leden van de Rabobank op blz. 6 informatie lezen over de Clubkas campagne.

Het bestedingsdoel

Aanschaf van expositiepanelen voor het ophangen van schilderijen, foto’s, etc. tijdens het grootste jaarlijkse Flevolandse kunstevenement, Tour of Art Flevoland. We kunnen dan ook locaties gebruiken die nu, door het ontbreken van goede ophangmogelijkheden (b.v. rail), helaas niet geschikt zijn.

Wij rekenen op een geslaagd Tour of Art weekend en op een succesvolle deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne. Alvast jullie hartelijke dank hiervoor.

Met vriendelijke groet
Erna Koelman
Voorzitter Stichting Culturale