Spotlight on 1: Kubus

Spotlight op de deelnemers in de Kubus

Tijdens de Tour of art Flevoland zal in het gebouw van Kubus, Agorabaan 3, van iedere deelnemer één kunstwerk te bewonderen zijn: de overzichtstentoonstelling. Daarnaast biedt het gebouw tijdens het weekend onderdak aan 4 deelnemers die hun werk daar zullen exposeren.
Dat zijn achtereenvolgens:

Martha de Vos-Hunneman
Met haar werk van textiel, papier en plastics weet zij thema’s van hedendaagse onderwerpen en begrippen uit te beelden, alsmede abstract aandoende figuren.

Frits Njio
Zijn schilderwerk is makkelijk veelzijdig te noemen: kleurrijk en divers qua onderwerpen en vormgeving. Ervaringen als journalist, schrijver en ervaren reiziger inspireren hem zichtbaar.

Els van Luik
Fotografie, beeld op beeld, geeft het verhaal van de natuur weer. Naar eigen zeggen maakt de kijker volgens Els ‘een eigen verhaal’. Voor meerdere uitleg vatbaar dus. Als dat nieuwsgierig maakt is een bezoek alleen daarvoor al de moeite waard.

Linda Dekker
Haar schilderijen van olie en acryl gaan vooral over vormen. Verrassende en vragen oproepende werken die figuratief genoemd kunnen worden. Herkenbare vormen en beelden, in een onverwachte samenstelling.