Aanmaken en gebruik van een coronatoegangsbewijs

Hoe u aan een corona-toegangsbewijs komt.

Hieronder vindt u tweemaal uitleg in vier stappen over het aanmaken en het gebruik van een coronatoegangsbewijs: eerst met alleen de plaatjes van de overheid; daaronder met tekstuele uitleg.

Volg deze vier stappen om op donderdagavond 16 september mee te kunnen genieten van onze feestelijke opening van de deelnemersexpositie in de KUBUS.

Bent u erg visueel ingesteld, dan is onderstaande uitleg in de plaatjes van de overheid wellicht voldoende voor u:

Vind u een tekstuele uitleg prettiger, lees dan hieronder de 4 stappen:

Stap 1: Wat u in deze eerste stap moet doen, is afhankelijk van uw keuze, een digitaal of een papieren coronatoegangsbewijs.

U heeft de keus uit:

 1. Gebruik van de CoronaCheckApp, als u ervoor kiest om uw coronatoegangsbewijs op uw smartphone te kunnen laten zien.
  De CoronaCheckApp is gratis te downloaden via de Apple App Store en Google Play Store. Hiermee kunt u voor één persoon een Coronatoegangsbewijs regelen.
 2. Gebruik van een geprint coronatoegangsbewijs, als u kiest voor een papieren coronatoegangsbewijs.
  Ga hiervoor naar CoronaCheck.nl. U kunt hier voor uzelf en uw kinderen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs regelen.

Stap 2: Kies het type toegangsbewijs dat voor u van toepassing is.

U heeft de keus uit:

 1. Testbewijs: Als u minder dan 40 uur voor het evenement een negatiever testuitslag heeft gehad.
 2. Vaccinatiebewijs: Als u volledig gevaccineerd bent tegen corona, met een door het EMA goedgekeurd vaccin.
 3. Herstelbewijs: Als u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.

Upload het van toepassing zijnde bewijs op uw smartphone dan wel uw laptop of computer.
De CoronaCheckApp maakt van dit bewijs automatisch een QR-code.

Voor een papieren coronatoegangsbewijs kan slechts eenmalig een print gemaakt worden. U moet dat dus direct doen, en deze goed bewaren. Dit toegangsbewijs kan namelijk niet opgeslagen worden.

Stap 3: Laat bij de ingang van de KUBUS uw QR-code scannen.

Verschijnt er bij het scannen een groen scherm, dat is de QR-code, en dus uw coronatoegangsbewijs geldig. De persoon die de QR-code scant krijgt niet te zien welk van de drie toegangsbewijzen (test‑, vaccinatie- of herstelbewijs) het gaat.

Stap 4: Controle of u naar binnen mag.

Bij de ingang worden drie dingen gecheckt:

 1. Of uw naam en telefoonnummer op de aanmeldingslijst staat.
  Zo niet, dan mag dat alsnog genoteerd worden, tenzij daardoor het aantal toegestane plaatsen in de zaal overschreden wordt.
 2. Of u een geldig coronatoegangsbewijs hebt. (Zie stap 3.)
 3. Bij een geldig coronatoegangsbewijs verschijnen behalve het groene scherm ook de eerste letter van de voornaam en van de achternaam. En de geboortemaand. Die moeten gecheckt worden tegen het legitimatiebewijs.

Zijn alle drie deze zaken in orde, dan mag u naar binnen, een drankje pakken en dat mee de zaal in nemen.
Volg hierbij de gegeven instructies en de aangegeven looprichting.

Hopelijk zien we elkaar op 16 september!
Wij kijken uit naar een geslaagde openingsavond!