Vrienden info

Vrienden van de Tour of Art Flevoland

Wij kunnen wat extra financiële steun goed gebruiken. Bijna alles wordt duurder, inkomsten genereren wordt steeds lastiger, en toch willen we zo graag de, zo gewaardeerde, kwaliteit van de Tour of Art Flevoland handhaven en verder verbeteren.
Vandaar dat wij ‘Vrienden van de Tour of Art Flevoland’ in het leven hebben geroepen.

Omdat wij zelf geen activiteiten hebben waarbij wij korting kunnen geven, hebben wij onze reeds bestaande band met Theater Posa verder uitgebouwd om onze Vrienden toch mooie tegenprestaties te kunnen geven.

Enkele hoofdzaken m.b.t. ‘Vrienden van Tour of Art Flevoland’:

1. Er zijn drie categorieën ‘Vrienden’: Mondriaan (€25), Ans Markus (€50) en Picasso (€100 of meer).
2. Deze bedragen zijn een bijdrage aan de Tour of Art Flevoland van het jaar waarin u ‘Vriend’ wordt/ bent.
3. Hoewel we beseffen dat ‘Vriend’ worden vaak niet gedaan wordt om er iets voor terug te krijgen, stellen wij er als organisatie prijs op om alle ‘Vrienden’ er wel iets voor terug te geven. Voor details, zie onderstaande tabel.
4. ‘Vrienden’ kunnen personen zijn, maar ook koppels, zzp’ers of andere kleine bedrijven, die ons graag willen steunen.
5. Het is de bedoeling dat uzelf het door u gekozen jaarbedrag overmaakt. Wij zullen nooit geld van uw rekening afschrijven.
6. Er is geen automatische verlenging. Zolang u Vriend bent, zullen wij u jaarlijks een vriendelijke reminder sturen, met de vraag of u uw Vriendschap met de Tour of Art Flevoland nog een jaar wilt voortzetten.
Zo blijft u altijd zelf de controle houden over wat u voor ons betekent.
7. Door uw aanmelding geeft u ons toestemming om uw contactgegevens te gebruiken voor die zaken die direct voortvloeien uit uw vriendschap met ons, in de gekozen categorie.
Wij zullen uw contactgegevens niet aan derden verstrekken en ze ook niet voor andere zaken gebruiken dan gerelateerd aan uw ‘Vriendschap’.

Wij bieden ‘Vrienden van Tour of Art Flevoland’ onderstaande tegenprestaties aan.
Om te voorkomen dat wij u iets geven waar u geen belangstelling voor heeft, heeft u in het inschrijfformulier de mogelijkheid aan te geven van welke opties u wel of geen gebruik wilt maken.

U kunt zich aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier: klik hier

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw blijk van Vriendschap!
Namens het bestuur van Stichting Culturale