Deelnemersvoorwaarden

Dit zijn de deelnemersvoorwaarden die gelden bij de inschrijving 2017.

Deelnemersvoorwaarden Tour of Art Flevoland 7 en 8 oktober 2017

1. Algemeen

‘Tour of Art Flevoland’ is een jaarlijks kunstevenement in Lelystad, waarvoor beeldend kunstenaars uit heel Flevoland mogen inschrijven. Selectie voor deelname vindt plaats op basis van een onafhankelijke ballotage. Besluiten van de organisatie zijn bindend.

Lelystadse deelnemers mogen zelf zorgen voor een locatie, die, ook naar de mening van de organisatie, geschikt moet zijn voor tenminste drie deelnemers. Daarnaast stelt de organisatie deelnemerslocaties beschikbaar, waar minimaal drie deelnemers bij elkaar geplaatst kunnen worden.

Deelnemers dienen in het Tour of Art weekend op hun locatie aanwezig te zijn.

Het is niet toegestaan om tijdens het Tour of Art weekend een gastkunstenaar uit te nodigen, of bewust werk te tonen van een kunstenaar die geen geselecteerde deelnemer is.

De organisatie regelt geen verzekering voor de kunstwerken op de deelnemerslocaties.

Voor meer details over het evenement, zie: www.tourofartflevoland.nl.

 

Centrale deelnemersexpositie:

Elke deelnemer stelt één kunstwerk beschikbaar voor de centrale deelnemersexpositie in KUBUS. Dit kunstwerk is gedurende de tentoonstelling verzekerd door KUBUS.

De max. verzekerde waarde is € 3.000,= per kunstwerk. Bij ruimtelijk werk mag een eigen sokkel aangeleverd worden.

Stichting Culturale en KUBUS zijn niet aansprakelijk voor beschadiging van een werk tijdens het vervoer van en naar KUBUS, noch voor beschadigingen aan of ontvreemding van tentoongestelde werken op deelnemerslocaties.

Details over de centrale deelnemersexpositie, en over het aanleveren en ophalen van de kunstwerken, en over de opening van de expositie, zullen tijdig worden verstrekt.

2. Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via de website: www.tourofartflevoland.nl.

Als onderdeel van de inschrijving, levert u een tekstje van max.25 woorden aan. Langere teksten zullen zonder overleg worden ingekort.

Er vindt een onafhankelijke beoordeling plaats, hoofdzakelijk op basis van vier digitale foto’s van eigen kunstwerken, waarbij het volgende van toepassing is:

Deze vier kunstwerken mogen nooit eerder in de brochure of op de website van Tour of Art Flevoland (vroeger Atelierroute Lelystad), of op een eerdere deelnemersexpositie zijn gepresenteerd.

Belangrijk! Een goede kwaliteit van de foto’s is essentieel voor een goede beoordeling en selectie voor deelname!

Alle foto’s moeten minimaal 200 Kb groot zijn; liever (veel) groter.

Foto’s aanleveren in .jpg formaat, zonder watermerk!

De foto’s aanleveren via WeTransfer (www.wetransfer.com) naar e-mailadres: koelman.erna@planet.nl), of aanleveren op usb-stick, CD/DVD, of dergelijke aan Erna Koelman, op onderstaand adres

Naast het beoordelen van de foto’s, staat het de beoordelaars ook vrij om ook naar de websites van de kunstenaars te kijken, en die informatie mee te wegen in hun oordeel.

Op de website van Tour of Art Flevoland worden van alle deelnemers de vier ingezonden foto’s en de 25-woordentekst geplaatst; één foto komt tevens in de brochure.

De inschrijfkosten zijn € 70,=. Het inschrijfgeld moet worden overgemaakt op rekening NL77RABO0337755191 ten name van Stichting Culturale te Lelystad, onder vermelding van de naam (of de namen) van de inschrijvende kunstenaar(s).

Een inschrijving is pas geldig als:

  • het volledig ingevulde inschrijfformulier en vier foto’s van kunstwerken uiterlijk 4 maart 2017 zijn ontvangen, én
  • de betaling van het inschrijfgeld uiterlijk 10 maart 2017 is ontvangen.

Kunstenaars die niet worden geselecteerd krijgen de volledige deelnemersbijdrage kort na de selectie teruggestort.

Erna Koelman

Voorzitter Stichting Culturale

 

Boeier 01-07, 8242 CB Lelystad

Email: koelman.erna@planet.nl

Tel.: 0320-240966 / 06-053420260