Deelnemersvoorwaarden

Dit zijn de deelnemersvoorwaarden die horen bij de inschrijving 2021.

Deelnemersvoorwaarden Tour of Art Flevoland 2 en 3 oktober 2021

Hieronder vindt u een aantal belangrijke data en berichten die voor de deelnemers bestemd zijn.

De inschrijving voor de Tour of Art Flevoland 2021 is gesloten, en de selectie voor deelname heeft inmiddels plaatsgevonden.
Naar verwachting zullen rond januari 2022 de deelnemersvoorwaarden over de Tour of Art Flevoland 2022 en het inschrijfformulier op de website komen te staan.

Belangrijke data en tijden m.b.t. de Tour of Art 2021

    1. Centrale deelnemersexpositie

Het is de intentie om ook in 2021 weer een centrale deelnemersexpositie te houden in de KUBUS, met feestelijke opening. (Tenzij de omstandigheden m.b.t. corona dat niet toestaan.)
Voor deze deelnemersexpositie gelden de volgende regels:

  • Elke deelnemer stelt één kunstwerk beschikbaar voor de centrale deelnemersexpositie in de KUBUS. Dit kunstwerk is gedurende de tentoonstelling verzekerd door KUBUS voor de verkoopprijs. (De maximale te verzekeren waarde is € 3.000,= per kunstwerk.)
  • Bij ruimtelijk werk mag een eigen sokkel meegeleverd worden.
  • Stichting Culturale en KUBUS zijn niet aansprakelijk voor beschadiging van een werk tijdens het vervoer van en naar de KUBUS.
  • Verdere details over de centrale deelnemersexpositie, en over de feestelijke opening van deze expositie, zullen tijdig aan de deelnemers worden verstrekt.
  • De kunstwerken voor deze centrale deelnemersexpositie moeten op onder punt 3 aangegeven tijden ingeleverd en opgehaald worden.
  • Kunstwerken die na afloop van deze expositie, ook na een reminder, niet opgehaald worden, worden eigendom van Stichting Culturale.