Deelname

Dit gedeelte van de website was bedoeld voor Flevolandse kunstenaars die willen deelnemen aan de Tour of Art Flevoland 2024

In het submenu DEELNAME / DEELNEMERSVOORWAARDEN wordt een toelichting gegeven op de deelnemersvoorwaarden; ook is er een link opgenomen naar de Deelnemersvoorwaarden 2024. Maar de inschrijving voor 2024 is gesloten.