Bericht in de Flevopost

Een bericht over de inschrijving van de Tour of Art 2018 verscheen in de Flevopost van 31 januari 2018