Bijdrage VSBfonds t.b.v. extra brede PR

Tot onze grote vreugde heeft het VSBfonds ons dit jaar een mooi bedrag toegekend.

Tot onze grote vreugde heeft het VSBfonds ons dit jaar een mooi bedrag toegekend, speciaal om onze PR nog verder te kunnen verbreden, niet alleen binnen Flevoland, maar ook aan de overkant van de Randmeren. Het VSBfonds blijkt als een van de doelstellingen te hebben om te ondersteunen bij ‘publieksverbreding’. We hebben bij hen een gedetailleerd, extra breed PR-plan ingediend, waarmee we denken meer doelgroepen te bereiken, en ook bezoekers buiten onze eigen regio te kunnen trekken. Het behelst o.a. posters langs de wegen en krantenadvertenties in veel meer plaatsen c.q. kranten dan tot nu toe.

Het VSBfonds vindt het plan er heel goed uitzien, en is graag bereid daar hun steentje (zeg maar hun steen) aan bij te dragen.
Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor!