Corona maatregelen

Op deze pagina de maatregelen die de organisatie neemt om de bezoekers veilig op een locatie te ontvangen.

Zoals te verwachten was heeft de persconferentie van 28 september over de aangescherpte coronamaatregelen vragen opgeroepen bij deelnemers en bezoekers over het al of niet veilig(!) door kunnen gaan van KUNSTTOUR 2.0. Om met het belangrijkste te beginnen: Wij zijn er als organisatie van overtuigd dat KUNSTTOUR 2.0, door alle extra maatregelen die er ingesteld zijn, door kan gaan; veilig voor deelnemers én bezoekers.

Direct na deze persconferentie over de aangescherpte coronamaatregelen hebben we als bestuur overlegd over wat dit betekent voor KUNSTTOUR 2.0. Wij zijn unaniem van mening dat KUNSTTOUR 2.0 veilig door kan gaan.
Uiteraard hebben we wel regels opgesteld waar de deelnemers zich aan moeten houden om het op hun locatie veilig te kunnen laten verlopen. Ook hebben alle locaties instructies voor bezoekers ontvangen, die goed zichtbaar opgehangen of neergelegd moeten worden. Deze zijn ook beschikbaar op de website.

Op elke locatie is bij de ingang een lijst met maatregelen te vinden, die u als bezoeker dient te volgen. Klik hier voor de volledige tekst.

Uiteraard worden bezoekers verzocht om bij aankomst hun handen te ontsmetten. Hiervoor zal ontsmettingsmiddel klaar staan. Ook zullen bezoekers op elke locatie gevraagd worden hun contactinformatie in te vullen op de daarvoor gemaakte lijsten.
Verder zal, behalve door mensen uit één huishouden, de 1.5 meter afstand nageleefd moeten worden. De deelnemerslocaties zijn in de huidige coronaterminologie ‘doorstroomlocaties’. De kans dat er meer dan 30 mensen tegelijk op één locatie zijn, schatten wij in als nihil. Dit betekent dat niet het aantal mensen, maar de 1,5 meter tijdens op de deelnemerslocaties het belangrijkste criterium zal zijn.
Mocht het, naar het oordeel van de deelnemer(s) op de locatie te druk worden, dan zal u gevraagd worden om even te wachten, tot er weer voldoende gelegenheid is om 1,5 meter afstand te kunnen houden.

De deelnemers zijn ervoor verantwoordelijk dat alle instructies worden nageleefd. Ook hebben deelnemers het recht om op hun locatie aanvullende regels te hanteren, als dat nodig is voor de veiligheid. Bezoekers kunnen er dus door deelnemers op aangesproken worden als zij zich niet aan de regels houden.

Op deze manier moet KUNSTTOUR 2.0 voor deelnemers én bezoekers veilig te beleven zijn.