Een nieuwe penningmeester

Welkom Monique.

Na ruim 7,5 jaar draagt onze penningmeester Peter van Veen het stokje over aan Monique Boeren.
Als bestuur we zijn Peter zeer dankbaar voor het mooie financiële systeem dat hij heeft opgezet, en voor de geweldige wijze waarop hij jarenlang de financiën beheerd heeft!
Peter heeft nu andere plannen om zijn vrije tijd mee te gaan invullen. We wensen hem daar heel veel plezier mee!

Monique heeft een financiële achtergrond. We hebben er dus alle vertrouwen in dat het beheer van onze financiën wederom in goede handen komt.
We heten Monique van harte welkom in het bestuur!

Erna Koelman, namens het bestuur