Enquêteresultaten Tour of Art 2023

Wat vinden deelnemers en bezoekers van de Tour of Art 2023?

Ook dit jaar hebben we weer deelnemers- en bezoekersenquêtes gehouden over de Tour of Art Flevoland. Inmiddels zijn beide enquêtes uitgewerkt en grotendeels al in het bestuur geëvalueerd.
Naast de vele positieve en lovende reacties, zijn er ook altijd minder positieve reacties, en ook suggesties. Gelukkig maar dat die ook geuit worden, want daar leren we heel veel van! Vooral de informatie in de vrije tekstvelden is voor ons waardevol, omdat daarin veelal concrete aandachtspunten en suggesties staan. Zowel door deelnemers als door bezoekers zijn zeker weer interessante en leerzame opmerkingen gemaakt. We gaan ons nog over al die opmerkingen gaan buigen, om te bespreken welke van de gedane suggesties we wel of niet (kunnen of willen) overnemen.

Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten uit beide enquêtes.

De meeste locaties hebben (sommige zelfs veel) meer dan 200 bezoekers ontvangen. Het aantal bezoekers per locatie liep uiteen van ca.120 tot ruim 400. Gemiddeld lag het bezoekersaantal per locatie boven de 200.

De Tour of Art zelf:
Bijna 90% van de deelnemers die naar de opening in de KUBUS zijn geweest, vond de opening geslaagd of zelfs zeer geslaagd. Vooral voor het gedeelte dat is uitgevoerd door de jongeren van The Cube is veel waardering ontvangen. Ruim 90% van de deelnemers vond het weekend van de Tour of Art zeer geslaagd of geslaagd. Ook vond ruim 90% van de deelnemers het evenement in zijn geheel, incl. de deelnemersexpositie en de opening daarvan, zeer geslaagd of geslaagd.
85% van de bezoekers die hun mening hierover gaven, gaf het evenement een 8, 9 of 10 als waarderingscijfer. Nog eens 11% gaf het evenement een 7. In totaal gaf zo’n 96% het evenement dus een ruime voldoende.
Al met al dus alle reden om met tevredenheid terug te kijken.

De PR rondom de Tour of Art:
Maar liefst 100% van de deelnemers vindt de totale PR rondom de Tour of Art heel goed (bijna 55%) of goed ( de overige ruim 45%). Geen van de deelnemers heeft een lager oordeel gegeven!
Dit is iets waar wij heel erg blij mee zijn. Immers, het overgrote deel van ons jaarbudget gebruiken we voor allerlei vormen van PR, omdat we maar al te goed beseffen dat er zonder PR geen bezoekers komen, en het zonder bezoekers geen geslaagd evenement kan worden. Heel fijn dus, dat onze PR zo goed gewaardeerd wordt.

Onderdelen uit de PR die de hoogste waardering kregen zijn:
 De brochure: Maar liefst 98% vindt van de deelnemers vindt die heel goed (67%) of goed (31%).
 De website: Bijna 92% vindt deze heel goed (52%) of goed (38%)
 De posters langs de dreven (in de hele provincie, helaas met uitzondering van Zeewolde, waar ze niet toegestaan zijn): Ruim 89% vindt deze heel goed (ruim 58%) of goed (ruim 31%).
 De framedoeken in Lelystad: Deze zijn uiteraard niet door alle deelnemers gezien. Van degenen die ze wel gezien hadden vond ruim 95% ze heel goed (ruim 63%) of goed (39%).
 Ook de overige facetten van de PR zijn over het algemeen goed gewaardeerd.

Er zijn in beide enquêtes meerdere (positieve en soms ook minder positieve) opmerkingen genoteerd over sommige deelnemerslocaties en over de kwaliteit van de geëxposeerde kunst. Vaak spreken die elkaar overigens tegen! Zoals te verwachten denkt niet iedereen er hetzelfde over.
Alle gemaakte opmerkingen zullen nog door het bestuur worden geëvalueerd. We gaan bespreken wat we waarmee gaan doen, zodat we de Tour of Art steeds verder blijven verbeteren.

Hartelijk dank aan iedereen die de moeite heeft genomen een enquêteformulier in te vullen!