Ruben Stallinga

Het verwijderen van materie door Ruben is in wezen opbouw, want hij heeft het door hem bewerkte materiaal nodig om zijn eigen product te creëren.

Het verwijderen van materie door Ruben is in wezen opbouw, want hij heeft het door hem bewerkte materiaal nodig om zijn eigen product te creëren.