Flevopost 11 oktober

In de Flevopost verscheen een artikel over het Tour of Art weekend