Informatie

Informatie welke belangrijk is bij deelname aan de Tour of Art Flevoland 2019

Tour of Art Flevoland is een evenement waar Flevolandse beeldende kunstenaars hun kunst ‘op locatie’ kunnen tonen aan het kunstminnend publiek. De kunstenaars exposeren hun werk op Lelystadse locaties, samen met andere medekunstenaars (3-6  exposanten per locatie), waarbij er naar gestreefd wordt om per locatie een zo groot mogelijke diversiteit aan kunst te kunnen tonen. Zowel professionele als amateurkunstenaars kunnen inschrijven. Na inschrijving vindt een onafhankelijke ballotage plaats.

Het evenement is op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019. In de Kubus wordt een overzichtstentoonstelling van werk van de deelnemende kunstenaars georganiseerd.

Belangrijke data:

  • Inschrijven mogelijk tot en met 2 maart
  • Beoordeling en selectie: uiterlijk begin april 2019
  • De uitslag van de selectie wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  • Inschrijvers die niet mogen deelnemen krijgen hum inschrijfgeld zo spoedig mogelijk teruggestort.
  • Inleveren kunstwerken voor de overzichtstentoonstelling is op donderdag 12 september van 9 tot 11 uur en van 17 tot 19 uur.
  • Inrichten expositie op vrijdag 13 september
  • Opening expositie op donderdagavond 19 september.
  • Deelname door de organisatie aan Lelystart op 14 en 15 september, met medewerking van enkele deelnemers.
  • Tour of Art Flevoland op 5 en 6 oktober.
  • Ophalen kunstwerken: donderdag 10 oktober tussen 9 en 11 uur en 17 en 19 uur.

Alle Flevolandse beeldende kunstenaars worden van harte uitgenodigd om in te schrijven.