KUNSTTOUR 2.0: anders dan Tour of Art! Een eerste impressie van het weekend

Lees over de eerste indrukken van Kunsttour 2.0

Het 15-jarig jubileum van Tour of Art Flevoland kon i.v.m. corona helaas niet doorgaan. Op basis van een enquête onder de geplande deelnemers aan de Tour of Art, heeft het bestuur besloten om KUNSTTOUR 2.0. te organiseren, voor die deelnemers die eraan mee wilden doen. Wat was er anders?
De deelnemers moesten zelf een locatie regelen.
De locaties mochten overal in Flevoland zijn. Dus niet per se in Lelystad. Dit resulteerde in: 11 locaties in Lelystad, 4 in Almere, 3 in Dronten en 1 in Zeewolde.
Kunstenaars mochten naar keuze alleen exposeren, of samen met anderen.
Er was geen tijd en geen geld voor een groot deel van de gebruikelijke PR. (Géén brochures, grote posters langs de weg, ‘framedoeken’ bij de ingangen van Lelystad, en geen wekelijkse ‘Advertorial’.)
38 van de 69 voor ‘de Tour’ geselecteerde kunstenaars hebben deelgenomen aan KUNSTTOUR 2.0.

Al aan het einde van de zondag hadden alle deelnemers een deelnemersenquête ontvangen. Slechts één dag later hebben al 21 deelnemers die enquête ingevuld. Tezamen met de gesprekken die ikzelf gehad heb op de locaties die ik bezocht heb, is het nu al mogelijk om een eerste impressie te geven van het weekend van KUNSTTOUR 2.0. Enkele hoofdlijnen:
Zoals te verwachten, is het gemiddelde aantal bezoekers per locatie beduidend lager dan tijdens de afgelopen edities van de Tour of Art. De spreiding is van minder dan 25 tot meer dan 100 bezoekers; gemiddeld ca. 50-75 per locatie. (Logisch, omdat er méér deelnemerslocaties waren, die ook veel verder uit elkaar lagen. En ook logisch, omdat corona veel mensen binnen houdt. Het voordeel daarvan is wel, dat het publiek dat wél op ronde gaat, ook echt geïnteresseerd blijkt te zijn in kunst, iets wat uit veel enquêteformulieren doorklinkt.)
Opvallend is, dat er relatief veel bezoekers van buiten Flevoland waren (deels zelfs ver). Er zijn tot nu toe bezoekers genoteerd uit de volgende plaatsen (in alfabetische volgorde):
Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Belt Schutsloot, Biddinghuizen, Bikbergen, Creil, Dedemsvaart, Den Haag, Dronten, Ede, Espel, Hilversum, Hoogersmilde, Hoorn, Kortenhoef, Laag Keppel, Langbroek, Leiden, Lelystad, Nagele, Ouderkerk a/d Amstel, Rutten, Schoonebeek, Swifterbant, Urk, Utrecht, Wijhe, Zeewolde, Zenderen.
Op de vraag ‘hoe wel of juist niet geslaagd’ men het weekend van KUNSTTOUR 2.0 vond, gaf een ruime meerderheid aan het ‘Geslaagd’ of ‘Heel geslaagd’ te hebben gevonden. Het feit dat dit een van de weinige kunstevenementen is die toch is doorgegaan, is daarbij zeker van invloed. (Overigens is dat ook wat bezoekers wel aangaven.)
De tendens lijkt te zijn dat dit een heel mooi compromis was, waardoor er toch iets kon plaatsvinden, maar dat de Tour of Art succesvoller is. Daar zullen onmiskenbaar meerdere redenen voor aan te wijzen zijn. Er zijn te veel factoren die meespelen, om hier enige verder conclusie uit te kunnen trekken.

Er komen hopelijk nog meer enquêteformulieren binnen, en ook als bestuur gaan de dit nog gezamenlijk evalueren. Maar één ding is zeker: als bestuur hopen we echt dat we volgend jaar weer een Tour of Art kunnen organiseren! We gaan zoeken naar een manier om dat coronaproof te kunnen organiseren.