Kunsttour 2.0 Met de focus op:

Een kleine keus uit de deelnemers

Deelnemers die onder deze omschrijving vallen zijn:

3. Dieren in de kunst
Stephan van den Brandt
Eric Pasman
Nico de Vries
Menja Weide