Kunsttour 2.0 Met de focus op:

Nu aandacht voor verschillende vormen van fotografie en video

4. Fotografie en video

Ada Versluis
André Broens
Arie van der Burg
Roger van Osh
Alice Valk
Marga Wiebenga