Kunsttour 2.0 Met de focus op:

Opnieuw een selectie van de kunstenaars

7. Impressionistische Kunst

André Broens
Marin Claassens
Eric Pasman
Angeline van Schaijk
Marijke Tinga