Kunsttour 2.0

Een onderzoek wordt gedaan onder de kunstenaars die zich opgegeven hebben voor Tour of Art 2020, of er draagvlak is voor het organiseren van Kunsttour 2.0

Nadat het besluit genomen is om de Tour of Art 2020 niet te laten doorgaan en door te schuiven naar 2021, is er nagedacht over de mogelijkheid een alternatief  kunstevenement te bieden voor de kunstenaars en kunstliefhebbers tegen het licht van de nog steeds onzekere situatie rond het coronavirus. Uitgangspunten hierbij zijn het verantwoord omgaan met risico’s waarbij kunstenaars en organisatie gezamenlijk de verantwoording dragen voor inspanningen die gedaan moeten worden, financiële uitgaven die gemaakt moeten worden voor reclame en eventuele besluiten die genomen moeten worden bij aanscherpen van corona-maatregelen. Het evenement heeft de werknaam KUNSTTOUR 2.0 gekregen.

‘KUNSTTOUR 2.0’ wordt een eenmalig kunstevenement dat als alternatief kan dienen voor de Tour of Art 2020, op voorwaarde dat er voldoende kunstenaars die geselecteerd waren voor de Tour of Art 2020 aan willen meedoen.

Wat houdt het plan in? De kunstenaars die hiervoor voelen, zorgen voor een eigen expositieplek, alleen of met een andere (voor de Tour of Art 2020 geselecteerde) kunstenaar. Dit kan in het eigen atelier, of in een andere locatie binnen Flevoland! Op die manier ontstaat er een soort alternatieve atelierroute binnen onze provincie. De expositieplek moet wel aan de coronaregels kunnen voldoen. Deelname is geheel vrijwillig en helemaal gratis, maar de kunstenaars zorgen zelf voor de materialen voor het inrichten van de expositie!
Kunstenaars die niet over een expositieplek kunnen beschikken en toch mee willen doen, kunnen de hulp inroepen van de organisatie van de Tour of Art. Het principe achter dit evenement is eenvoudig; de kunstenaars zorgen voor een geschikte expositieplek en de organisatie faciliteert in een beperkt aantal zaken zoals PR en bemiddeling, zodat inspanningen over alle schouders verdeeld worden.

Voordat een en ander in gang gezet kan worden hebben we wel informatie van de kunstenaars nodig en als alles goed gaat hebben we rond 3 juli alle enquêteresultaten binnen en weten we of er voldoende draagvlak is om Kunsttour 2.0 te laten doorgaan.