Maandenlang vloggen over de Tour of Art

Dankzij Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland kan er maandenlang met regelmaat over de Tour of Art gevlogd worden. 

De organisatie van de Tour of Art Flevoland is heel blij met de toekenning door het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland van een mooi bedrag om maandenlang met regelmaat over de Tour of Art te kunnen laten vloggen. Hiermee hopen wij veel extra PR te kunnen genereren voor de Tour of Art. Vlogs worden immers doorgaans veel meer bekeken en veel sneller over de sociale media verspreid dan foto’s.

We hebben André Broens bereid gevonden om dit op zich te nemen. Het oorspronkelijke plan was om dat vorig jaar al te doen, om het 15-jarig jubileum luister bij te zetten. André was toen ook al begonnen, en had zelfs de eerste twee vlogs al gemaakt. Maar we bleken een jaar te vroeg te zijn met onze aanvraag. (Er mag maar eens in de drie jaar geld aangevraagd worden.) Achteraf misschien maar goed ook, want zoals bekend, is vorig jaar de Tour of Art vanwege corona niet doorgegaan. En we gaan er op dit moment van uit dat het in 2021, op 2 en 3 oktober, wel weer moet kunnen lukken.

Dit jaar geen jubileum, maar wel alsnog vloggen! Wij kijken ernaar uit.