Nieuw bestuurslid gezocht

Zoektocht naar een nieuw bestuurslid.

Direct na de Tour of Art Flevoland 2021 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de Tour of Art 2022.
Het bestuur bestaat uit vijf leden, te weten voorzitter, secretaris, penningmeester, plus twee andere bestuursleden. Helaas heeft ons nieuwste bestuurslid, Metty Ebbens, te kennen gegeven dat ze de werkzaamheden voor de stichting niet blijkt te kunnen combineren met haar overige drukke werkzaamheden. We zijn daarom op zoek naar een vervanger.

Draagt u de Tour of Art Flevoland (onze hoofdactiviteit) een warm hart toe, en zou u mogelijk bestuurslid willen worden, neem dan contact op met een van de bestuursleden, voor een vrijblijvend gesprek over wat de bestuursfunctie inhoudt.

U kunt uiteraard ook een mailtje sturen naar info@stichtingcuturale.nl.