Onjuiste foto kunst Ida Barelds-Dam in de brochure

Per abuis in brochure verkeerde kunstwerk bij kunstenaar geplaatst.

Er is helaas een storende fout geslopen in de brochure van de Tour of Art.
Bij de informatie over Ida Barelds-Dam (locatie Waterschap Zuiderzeeland) staat per abuis een foto van een kunstwerk van Anat Groag. Bijgaande foto had er moeten staan.
Deze fout is alleen aanwezig in de papieren brochure. Op de website is alle informatie correct.