Ook 14e Tour of Art Flevoland weer geslaagd

Persbericht

Afgelopen weekend, 5 en 6 oktober, vond wederom een geslaagde 14e Tour of Art Flevoland plaats. Het was vooraf best spannend of het weer de bezoekers zou afschrikken om op de vele Flevolandse kunst af te komen, maar dat gebeurde gelukkig niet. Beide dagen zijn er heel wat mensen op de Tour of Art afgekomen en werden er veel lovende reacties gehoord over de kwaliteit van en de grote variatie in de geboden kunst. Het bijzondere extra onderdeel ‘Quasicello’s’ trok vooral op zondag veel bezoekers, waarvan de meesten voor- of achteraf ook naar andere deelnemerslocaties gingen.

Voor zover op dit moment bekend zijn de bezoekers zeer tevreden over de Tour of Art Flevoland, en over de kwaliteit van de organisatie en van de kunst die op de locaties te zien was. Met 17 deelnemerslocaties en een niet zo beste weersverwachting, was het vooraf spannend wat de invloed daarvan gaat worden op de bezoekersaantallen. Dat viel gelukkig reuze mee! De gemiddelde aantallen per locatie zijn heel goed. Dit jaar is zeker het hoogterecord gebroken, met op één locatie zelfs meer dan 350 bezoekers! Ook op een aantal andere locaties zijn  boven verwachting veel bezoekers geweest. Helaas waren er ook een paar locaties waar de bezoekersaantallen lijjken te zijn achtergebleven bij de verwachtingen.
Het extra onderdeel ‘Quasicello’s’ in de Agora, een heel bijzondere verbinding tussen beeldende kunst en muziek, bleek bij de meesten die het bezocht hebben, goed in de smaak te zijn gevallen. Natuurlijk waren er ook mensen die het ‘wel erg experimenteel’ vonden. Dat klopt, want dat was het ook! En dat was juist de bedoeling van de organisatie. Maar de meesten waren enthousiast over de zeer bijzondere instrumenten en de muzikale improvisaties hierop, soms aangevuld met dans. Meerdere bezoekers hebben gebruik gemaakt van de unieke kans om ook zelf eens op een ‘Quasicello’ te mogen spelen.
Al met al kijkt de organisatie weer terug op een geslaagde editie van de Tour of Art Flevoland! Wel zullen we, mede op basis van de deelnemers-, bezoekers- en locatiehoudersenquêtes, proberen te achterhalen waar die grote spreiding in bezoekersaantallen tussen de locaties door gekomen is, om volgend jaar van het 3e lustrum weer een heel mooi evenement kunnen maken.