Spotlight on 7 – Yardenhuis van Lelystad

Bij Yardenhuis exposeren op zondag 7 oktober Jeroen, Annush en Marjolein

Op deze locatie, die bij de meesten nog bekend is als Crematorium Ölandhorst, exposeren de deelnemers ALLEEN OP ZONDAG! Op zaterdag is de locatie als crematorium in gebruik.

Jeroen Stok maakt, in nauw overleg met de opdrachtgever, memorabele en heel persoonlijke afscheidsmonumenten van RVS en glas. Daarbij maakt hij een begeleidend boekje voor de nabestaanden waarin de totstandkoming van het kunstwerk is vastgelegd en wordt toegelicht.

ANNUSCH is oorspronkelijk opgeleid in Duitsland, haar thuisland. Zij heeft een zeer creatieve geest. Tijdens de Tour of art Flevoland exposeert ze onder andere veel urnen. Niet alleen zijn die prachtig vorm gegeven, maar ze blinken ook uit in kwaliteit.

Marjolein van Lubeck is goud- en edelsmid. Ze gaat met haar opdrachtgevers een gedegen voortraject aan om de wensen en het gevoel van de klant te leren kennen. Dat is maatgevend voor het te maken object, sieraden als symbool of doosjes.