Twee berichten in de Flevopost

In de Flevopost van 4 oktober verschenen twee artikels over het komende evenement