Update Tour of Art Flevoland

De stand van zaken op dit moment.

De voorbereidingen voor Tour of Art Flevoland 2024 zijn in volle gang. Voor elk van de 16 deelnemerslocaties wordt een ‘locatie-overleg’ gepland.
Tijdens zo’n overleg wordt tussen de deelnemers op die locatie geplaatst zijn, de locatie-eigenaar of de locatiehouder en de ‘locatiecoördinator’ vanuit Stichting Culturale, afgestemd hoe de locatie zal worden ingericht, wie welk deel van de locatie mag gebruiken, hoeveel kunstwerken er geëxposeerd zullen worden, plus allerlei praktische zaken m.b.t. het inrichten en het Tour of Art weekend zelf. Hierbij wordt tevens gekeken of we als organisatie nog extra materialen gaan aanschaffen, of dat er van alles inmiddels voldoende aanwezig is.
Zo veel mogelijk zullen deze overleggen in mei en juni plaatsvinden, zodat ze voor de vakantieperiode afgerond zijn.

Inmiddels is ook de informatie over de deelnemers en de locaties voor de brochure naar onze ontwerper en hoofdsponsor KWOOT gestuurd. Binnenkort zal de overige informatie voor de brochure volgen. We kijken weer uit naar een mooie brochure!