Vrienden van Tour of Art Flevoland

Samenwerking met Theater Posa

Om de zo gewaardeerde kwaliteit van de Tour of Art Flevoland te kunnen handhaven, en verder verbeteren, kunnen wij wat extra financiële steun dus goed gebruiken. We weten dat er veel mensen zijn die ons mooie evenement een zeer warm hart toedragen. Vandaar dat wij ‘Vrienden van Tour of Art Flevoland’ in het leven geroepen hebben.

Deze Vriendschap biedt mensen en (kleine) bedrijven voor wie sponsoring te duur is, de mogelijkheid tot een bescheiden financiële bijdrage.
Het sluiten van een Vriendschap met de Tour of Art Flevoland kan in drie categorieën en al vanaf €25 per jaar. Als dank voor uw Vriendschap, bieden wij u leuke tegenprestaties.

Omdat wij zelf geen activiteiten hebben waarbij wij korting kunnen geven, hebben wij onze reeds bestaande band met Theater Posa verder uitgebouwd.

Voor alle details over ‘Vrienden van Tour of Art Flevoland’, inclusief onze tegenprestaties, en hoe u zich kunt aanmelden, klik hier. 

Wij hopen u als Vriend van de Tour of Art Flevoland te mogen verwelkomen.