WEL of GEEN Tour of Art Flevoland?

Lees over de Tour of Art in tijden van overheidsmaatregelen. Kunnen we 3 en 4 oktober van start?

U heeft een tijd niets van ons gehoord over de Tour of Art Flevoland. De reden is voor eenieder wel te raden: Door de corona-situatie weten we als organisatie zelf nog niet of, en zo ja onder welke voorwaarden, de Tour of Art door kan gaan. Het is een lastige situatie, waarbij we alle mogelijkheden en de wensen van alle betrokkenen zo goed mogelijk proberen af te wegen.

Klik hier om de PDF met de volledige tekst te openen.